E-parduotuvės darbo taisyklės

1. BENDROS NUOSTATOS

1.Pirkėjams, teikiantiems užsakymą www.tastylt.com Parduotuvėje, taikomos www.bntekstile.lt

internetinės parduotuvės taisyklės

2. www.tastylt.com turi teisę keisti Parduotuvės Taisykles. Parduotuvėje perkantiems

Klientams taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodytos

užsakyme).

1.3. Taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Kliento ir MB TastyLT (toliau –

Pardavėjas) (įmonės kodas 305892360, buveinės adresas Žalgirio 61, Krekštėnų

kaimas, Alytaus rajonas).

1.4. Klientas užsakymo sudarymo metu spausdamas mygtuką „Tęsti“ patvirtina, kad jis

susipažino su Taisyklėmis, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis

Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka

besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų

įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.

1.5. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai

kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo

įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė

buvo suteikta.

2. PRIVATUMO POLITIKA

2.1. Klientui užsakant prekes registracija būtina, nes jos metu pateikiami visi pristatymui

reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas,

kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, pristatymo būdas ir kiti prekės

pristatymui būtini duomenys. Asmeniniai kliento duomenys bus tvarkomi, naudojami ir

saugomi LR įstatymų, ES direktyvų bei MB TastyLT taisyklių numatyta tvarka (žr.

„Asmens duomenų tvarkymo taisyklės MB TastyLT internetiniame puslapyje

www.tastylt.com“ ).

2.2. Kliento registracijoje pateiktus duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo

partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu.

2.3. Registruodamasis Klientas nesuteikia teisės jo elektroninį paštą, telefono numerį,

adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus,

kai savo sutikimą patvirtina, pažymėdamas teigiamą atsakymą.

2.4. Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, jog yra

pilnametis ir turi teisę pirkti Parduotuvėje.

2.5. Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo

duomenų. Taip pat, baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos tam,

kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Kliento duomenų, ypač tais atvejais, kai Klientas

naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Pardavėjas

neprisiima, bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Klientas atskleidžia savo

prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.

2.6. Klientas patvirtina, jog žino, kad naršant Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo Klientas

naudojasi, bus išsaugomi „sausainiukai“ (ang. „cookies“) . „Sausainiukai“ – tai

duomenys, perduodami iš Parduotuvės į Kliento kompiuterio kietąjį diską. „Sausainiukų“,

naudojamų Parduotuvėje, priėmimas nesuteikia Administratoriui prieigos prie Kliento

asmeninės informacijos. Administratorius naudojasi „sausainukais“, kai reikia

identifikuoti Kliento kompiuterį, o tai suteikia galimybę Administratoriui pasiūlyti

geresnę Paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima „sausainiukus“ pagal

nustatymą, bet Klientas gali atsisakyti „sausainiukų“ ar iš dalies juos apriboti,

nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios Parduotuvės

Paslaugos gali neveikti.

2.7. Administratorius turi teisę, bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba

sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę

nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Kliento.

3. SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti

užsakymą ir pasirinkti apmokėjimo būdą“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje

pateiktas prekes.

3.2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas yra laikomas tuomet, kai Klientas pateikia

užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu arba prekių užsakymo

formoje, gauna laišką, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to

momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu

nustatytomis kainomis ir šias prekės priimti.

3.3. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas su

jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.

4. PREKĖS IR JŲ KAINOS

4.1. Kiekvienos prekės savybės pateikiamos prie atitinkamos prekės

4.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.

4.3. Parduotuvė pasilieka teisę, bet kuriuo momentu keisti prekių asortimentą ir kainas.

4.4. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos

apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai realybėje ir nuotraukoje gali skirtis, dėl

naudojamo ekrano ypatybių ir (ar) nustatymų, ar dėl pasirinkto apšvietimo

fotografuojant.

4.5. Konkrečių prekių kainos pateiktos Eurais. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti

už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

4.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Jis įskaičiuojamas klientui

pildant užsakymą, pasirinkus patogiausią prekių pristatymo būdą.

5. ATSISKAITYMAS

5.1. Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą

už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir

užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje .

5.2. Klientas apmokėti prekes turi ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po pirkimo-

pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po užsakymo

patvirtinimo, išsiųsto į nurodytą registracijos anketoje ar prekių užsakymo formoje

elektroninį paštą. Negavus apmokėjimo per 3 darbo dienas, užsakymą Pardavėjas

anuliuoja.

5.4. Atsiskaitant už prekes „Pavedimu“, Klientas privalo mokėjimo formos skiltyje

„Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo

elektroniniame laiške.

Pardavėjas pateikia visą reikalingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsakytas

prekes. Bet Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, per kuriuos buvo

vykdomas Kliento apmokėjimas Pardavėjui, nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių

nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Kliento

padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio

įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.

6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Administratorius prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis 2001-

08-17 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų

pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones,

taisyklėmis“ bei 2001-06-29 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 217

patvirtintomis „Daiktų gražinimo ir keitimo taisyklėmis“.

6.2. Kokybiški audiniai, nekeičiami. Tai numato 2001-06-29 LR ūkio ministro įsakymu Nr.

217 patvirtintų „Daiktų gražinimo ir keitimo taisyklių“ 18 punktas.

6.3. Kitos prekės, nepatenkančios į negrąžinamu ir nekeičiamų prekių sąrašą,

grąžinamos arba keičiamos pagal 2001-06-29 LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217

patvirtintas „Daiktų gražinimo ir keitimo taisykles“, kurios numato:

* Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su

pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

* pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

* atitinkamai sumažinti prekės kainą;

* per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

* atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų

nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;

* vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę

sumokėtus pinigus.

* Prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas.

* Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje,

pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo

prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių4 punkto reikalavimų. Prie

prašymo pridedama kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės

pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas

(jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).

* Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo

prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama

arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 4 punkto reikalavimai tik pardavėjui

sutikus.

* Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs

raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į

Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (toliau - Valstybinė ne

maisto produktų inspekcija) dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu

pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.

* Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių reikalavimų, pirkėjas dėl prekių kokybės

įvertinimo gali kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu

pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.

* Prekės kokybės įvertinimo išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

* Pardavėjas ir/ar pirkėjas, jeigu pageidauja, gali dalyvauti įvertinant prekės kokybę.

* Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes

kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu pirkimo-pardavimo

sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė gali būti įvertinama ir pirkėjo namuose.

* Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė

prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai

trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

* Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar

komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo

dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke.

* Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per šio

punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją

sumokėtus pinigus.

* Prekės, nurodytos šių taisyklių 14 punkte, keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo

vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui

pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą. Prie prašymo pridedamas

kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą

iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

* Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 14 punkte nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo

naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės

išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais

prekės išvaizdos pakeitimais.

* Kilus ginčui dėl prekės išvaizdos pakeitimų ar prekės sugadinimo, pardavėjas privalo

raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas

išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.

Perkant nuotoliniu būdu, negrąžinamų prekių sąrašą numato Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnis. Būdamos tinkamos kokybės ir įsigytos

nuotoliniu būdu negrąžinamos greitai gendančios prekės, pagal individualų užsakymą ir

išmatavimus pagamintos prekės, išpakuotos asmens higienos prekės ir kt

Įsigijus netinkamos kokybės maisto prekę su jos įsigijimą patvirtinančius kasos kvitu

galite grąžinti „www.tastylt.com“ e-parduotuvei ir atgauti sumokėtus pinigus, arba tokią

maisto prekę pakeisime tinkamos kokybės maisto preke (jei turėsime asortimente).

Pagal LR įstatymus, internetu įsigyti kokybiški maisto produktai negali būti grąžinami.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas arba kliento užsakymo metu pasirinkta

kurjerių tarnyba.

7.2. Administratorius įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes, nurodytu adresu

Lietuvoje per 3-5 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos. Kai kurių prekių

pristatymo terminas ilgesnis – jis nurodytas prekės aprašyme. Taip pat Klientas sutinka,

jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Pardavėjas,

susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Klientui pristatyti užsakytos prekės,

įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą,

grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

7.3. Prekės Kurjeriu pristatomos Lietuvos teritorijoje visomis savaitės dienomis.

Pardavėjas neatsako už Pirkėjo pasirinkto kurjerio darbo terminus bei kokybę.

Pardavėjas įsipareigoja prekę perduoti kurjeriui arba patalpinti į paštomatą per numatytą

laiką, t.y. 2-4 dienas. Kurjerių darbo tempo Pardavėjas įtakoti negali.

7.4. Prekės pristatomos užsakymo duomenyse nurodytu adresu. Jei Klientas nurodo

klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti Administratoriui dėl prekių

pristatymo atsiradusias išlaidas.

7.5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių, kai kurjeris neturi galimybių

pristatyti prekių arba Klientas nepriima prekių arba nepasiima iš paštomato, kai

pasirinktas toks pristatymo būdas, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Klientas neturi

teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku ir Pardavėjas atleidžiamas nuo

atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą. Už pakartotiną prekių pristatymą

Pirkėjas, jų negavęs arba nepasiėmęs dėl savo kaltės, sumoka papildomai.

7.6. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Kurjeriu patikrinti siuntos būklę, ar

siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai

pažeista. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Klientas privalo Kurjerio patektame siuntos

pristatymo patvirtinime nurodyti pastebėtus trūkumus. Klientas, neatlikęs šių veiksmų

prie Kurjerio, neturi teisės reikšti jokių pretenzijų dėl prekių pažeidimų ir

Administratorius atleidžiamas nuo bet kokios dėl to kylančios atsakomybės.

7.7. Klientas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų,

įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Administratoriumi telefonu +370 684 87575.

Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie

trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

Pardavėjas, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo

teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

7.8. Administratorius suteikia galimybę prekes gauti ir Klientams iš kitų šalių. Tuo atveju

Administratorius prekes siunčia naudodamasis pašto paslaugomis. Visi užsakymai,

kurie turėtų būti pristatomi ne Lietuvoje, derinami individualiai elektroniniu paštu:

info.tastylt@gmail.com

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės MB TastyLT internetinėje

parduotuvėje www.tastylt.com

Bendrosios nuostatos

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi

Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje www.tastylt.com (toliau – Svetainė) ar

socialinių tinklų paskyrose sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose privatumo taisyklėse.

Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau - "Taisyklės") reglamentuoja pagrindinius asmens

duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas

MM TastyLT (toliau – Įmonė), internetiniame puslapyje www.tastylt.com tvarko Pirkėjų asmens

duomenis. Privatumo politika nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų

teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę,

televizorių ar kt.) naudojate.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo Svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus

renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei

kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės

priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus

būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra

raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos

informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų Svetainę ir

socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami

asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį atsiųsti/pateikti

mums.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame

duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES). Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir

saugojimą nustato šios Taisyklės bei, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos

įstatymas ir kiti teisės aktai.

Įmonė tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:

*Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

* Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

* Asmens duomenis tvarko tam paskirti žmonės.

* Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:

* duomenų subjektas duoda sutikimą,

* sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam

teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos

inspekcijai.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

Jūsų asmeninius duomenis renkame tam, kad galėtumėte patogiai ir greitai išsirinkti, užsisakyti

prekes, apmokėti užsakymą ir jį gauti. Tuo rūpinamės ne tik mes, bet ir įmonės, teikiančios

informacinių technologijų, finansinių paslaugų, logistikos ir kitas susijusias paslaugas. Tam, kad jie

galėtų atlikti teikiamas paslaugas, mes su jais turime pasidalinti atitinkamais Jūsų duomenimis.

Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir

kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

* priimti bei įvykdyti Pirkėjo prekių užsakymus;

* išrašyti finansinius dokumentus;

* išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

* įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Informacija gali būti renkama tais atvejais, kai dalyvaujate mūsų organizuojamose akcijose,

žaidimuose, apklausose ir pan. Kiekvienu atveju atskirai pateikiama informacija apie tai, kokia

informacija bus renkama.

Jūs galite nesutikti, kad nurodomi duomenys būtų renkami, tačiau tokiu atveju gali būti, kad negalėsite

dalyvauti akcijoje ar konkurse.

Kai išreiškiate norą gauti mūsų teikiamas naujienas (užsiprenumeruojate naujienlaiškį) Jūs tiesiogiai

pateikiate savo vardą ir elektroninio pašto adresą bei pasirenkate, kokią informaciją pageidaujate

gauti iš mūsų. Jūsų sutikimas gauti informaciją galioja duomenų saugojimo laikotarpiu iki atšauksite

savo sutikimą pasirinkdamas atitinkamą nuorodą siunčiamuose naujienlaiškiuose arba informuodami

mus elektroniniu paštu info@bntekstile.lt

Registracijos internetinėje parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens

duomenis.

Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Įmonė įgyvendina organizacines ir technines

priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo,

pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Pirkėjo asmens duomenys saugomi 4 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie sistemos. .

Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami.

Rinkodaros tikslais iš jūsų gautą informaciją ir išreikštą pageidavimą gauti atitinkamą informaciją

saugosime 5 metus, po to prašysime atnaujinti norą gauti informaciją ir leidimą mums naudoti jūsų

duomenis.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., prenumeratai ar rinkodarai

reikalingos informacijos, pasirinkti nepriimti naudojamų slapukų), tačiau tokiu atveju gali būti

nesuteikiamos atitinkamos paslaugo, nesuteikiama informacija arba negalėsite naudotis mūsų

siūlomu turiniu.

Atkreipiame dėmesį, jog paspaudus www.tastylt.com esančias nuorodas į kitus tinklalapius, juose

galioja jų privatumo ir slapukų naudojimo taisyklės.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Įmonė pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų

nustatyta tvarka. Juos galime atskleisti trečiosioms šalims, kai:

* norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą;

* norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

* norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją, jo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

* galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar

bankroto atveju.

Kitais atvejais, jeigu būtų reikalinga atskleisti duomenis, tai padaryti galime tik su jūsų sutikimu arba

teisėtu jūsų prašymu.

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

Pirkėjas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

Informacijos ar pretenzijų perdavimas

Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba

sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

Įmonė, gavusi Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių

dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl

asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info.tastylt@gmail.com).

Taisyklių keitimas

Įmonė turi teisę pakeisti Taisykles apie tai pranešdama paskelbdama tai savo internetiniame

puslapyje.

Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra

patalpinami internetiniame puslapyje.

Jums garantuojamos teisės

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant

Jūsų prašymui ar paklausimui:

* žinoti (būti informuojam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

* susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

* prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo

asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

* nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;

* prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

* prašyti savo asmens duomenų perkėlimo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens

duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio

skaitomu formatu;

* teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes galime nesudaryti sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintas teises, kai įstatymų numatytais

atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir

nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Sveika, skanu ir stilinga!

PASPAUSK IR SEK MUS:

Atpažinimo numeris: 330000648